Med rätt entreprenad bolag för sjötransporter fraktar du enkelt ut ditt modulhus till de platser som inte går att ta sig till med bil.

Flertalet verksamheter erbjuder sjötransporter för modulhus, virke, möbler, fordon, maskiner, jord, sand och annat direkt till din ö. Även de platser som är svåra att ta sig till kan landstigningsfartygen ta sig till även vid grunt vatten.

Utöver frakt och sjötransport erbjuder även många företag också en helentreprenad som innefattar uppsättning av nyckelfärdiga hus, bryggbygge och andra konstruktioner där åtkomsten till platsen är svår.

Typer av arbeten de utför:

  • Stenkistor
  • Påla
  • Bryggor
  • Bryggor på berg
  • Flytbryggor
  • Ketting
  • Modulhus