Hur mycket förrådsyta behöver man?

Det här är en fråga vi får ofta när vi flyttar hela hus åt kunder. Vi tog hjälp av Alizade på Flyttfabriken för att besvara frågan.

Till vardags driver han flyttrabriken som sysslar med flytt och magasinering i Stockholm.

Den enkla metoden för att uppskatt förrådsyta

 1. Rumsbaserad uppskattning: Gör en lista över de olika rummen i ditt hus, till exempel vardagsrum, sovrum, kök, matsal, badrum och eventuella extrautrymmen som kontor eller lekrum.
 2. Möbelskattning per rum: Bedöm hur många möbler och större föremål varje rum har. Till exempel kan vardagsrummet ha en soffa, ett soffbord, en TV-ställning och bokhyllor. Skriv ner antalet större föremål per rum.
 3. Grov volymbedömning: Tilldela en grov volymuppskattning till varje större möbel baserat på dess storlek. Du kan använda en skala som liten, medel eller stor för att beskriva föremålens volym. Använd din egen bedömning baserat på storleken på möblerna.
 4. Uppskatta förrådsbehovet: Summera antalet större föremål i varje rum och tilldela en grov volymklassificering för varje föremål. Räkna sedan samman volymklasserna för att få en uppskattning av förrådsbehovet. Till exempel kan du komma fram till att ditt förrådsbehov motsvarar 5 till 7 stora föremål.
 5. Justera vid behov: Om du känner att uppskattningen är för låg eller för hög baserat på din bedömning, kan du justera antalet större föremål eller volymklassificeringen för att få en mer realistisk uppskattning.

Denna metod ger en enkel och snabb uppskattning av förrådsbehovet baserat på antalet rum och grova volymbedömningar. Kom ihåg att det fortfarande är en grov uppskattning och att du kan behöva anpassa den baserat på dina specifika möbler och förvaringsbehov.

Den exakta metoden för att uppskatta förrådsyta

 1. Inventera möblerna: Börja med att göra en lista över alla möbler du behöver förvara. Det kan inkludera soffor, bord, stolar, sängar, skåp, hyllor, och andra stora föremål. Notera även mindre föremål som kan kräva förvaringsutrymme, till exempel kartonger med böcker eller kläder.
 2. Mät möblerna: Mät varje möbel för att få en uppskattning av deras dimensioner. Skriv ner höjden, bredden och djupet för varje objekt. Detta hjälper dig att visualisera hur mycket utrymme varje möbel tar i förrådet.
 3. Beräkna volymen: För att uppskatta förrådsutrymmet behöver du beräkna den totala volymen av alla möbler. För varje möbel multiplicerar du höjden, bredden och djupet för att få volymen. Addera sedan volymen för varje möbel för att få den totala volymen av alla möbler.
 4. Förrådets kapacitet: Nästa steg är att bestämma hur mycket utrymme du behöver i förrådet. Detta beror på hur tätt du vill packa möblerna och om du har något extrautrymme för gångar eller att röra dig runt. Det är också viktigt att överväga eventuella andra föremål du vill förvara i förrådet.
 5. Jämför volymen med förrådets kapacitet: Om du har mätt förrådets dimensioner kan du jämföra den totala volymen av möblerna med förrådets kapacitet. Du kan använda volymen av varje möbel för att skapa en grov planering av hur du kan placera dem i förrådet för att optimera utrymmet.
 6. Justera vid behov: Om volymen av möblerna är större än förrådets kapacitet måste du antingen minska mängden möbler eller överväga att hyra ett större förråd. Om volymen är mindre kan du kanske överväga ett mindre förråd och spara pengar.

Det är viktigt att komma ihåg att detta bara är en uppskattning baserad på matematiska beräkningar. Faktorer som formen på förrådet, tillgången på hyllor eller ställningar, och hur effektivt du kan packa möblerna kan påverka den faktiska storleken på förrådet som behövs. Det kan vara en bra idé att även rådgöra med professionella inom förvaringslösningar för att få en mer exakt bedömning.

Vi hoppas det här är till hjälp.